Lid worden

Personal information

1/3 Algemeen
2/3 Kies lidmaatschap Keuze lidmaatschap
3/3 Keuze diensten en acceptatie voorwaarden U kunt zich hier inschrijven
Voor vragen neem contact op met de ledenadministratie: 
Menno Hoekstra 
06-51117512 
[email protected] 

Voorwaarden lidmaatschap:

1) Duur.
Het lidmaatschap wordt voor tenminste 1 jaar (6 maanden voor actie-lid) aangegaan met stilzwijgende verlenging. 
Uitzondering is de zomerchallenge. Dit lidmaatschap eindigt op 30 september.

2) Tarief.
Het lid verplicht zich zorg te dragen voor stipte betaling van de jaarlijkse contributie voor 1 maart van het lopende verenigingsjaar (behoudens nieuwe of actie leden in het eerste lidmaatschapsjaar). Zie tarief en andere info hier 

3) Reglement.
Ondergetekende verklaart zich te houden aan alle regels van de vereniging, zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

4) Opzeggingen.
Opzeggingen dienen voor 30 december (of einde actie-lidmaatschap) van het lopende jaar bij de ledenadministratie.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 653 690

Address

Cornelis Dirksz. Laan 346
1141 XS Monnickendam