Lid worden

Personal information

1/3 Algemeen
2/3 Proeflid
3/3 Voorwaarden
Voor vragen neem contact op met de ledenadministratie: 
Menno Hoekstra 
06-51117521 
[email protected] 

Voorwaarden lidmaatschap:

1) Duur.
Het lidmaatschap wordt voor tenminste 1 jaar aangegaan met stilzwijgende verlenging. 

2) Tarief.
 Het lid verplicht zich zorg te dragen voor stipte betaling van de jaarlijkse contributie voor 1 maart van het lopende verenigingsjaar (behoudens nieuwe leden in het eerste lidmaatschapsjaar). Zie tarief en andere info hier 

3) Reglement.
Ondergetekende verklaart zich te houden aan alle regels van de vereniging, zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

4) Opzeggingen.
Opzeggingen dienen voor 30 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 653 690

Address

Cornelis Dirksz. Laan 346
1141 XS Monnickendam