Toelichting voorstel aanleg padel

Toelichting bij voorstel aanleg 3 padelbanen

Het bestuur denkt dat padelbanen aanleggen goed voor de club is. We vragen de leden om de bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 november 2021 om 20.00 uur bij te wonen. In deze vergadering brengt het bestuur een voorstel in stemming om te investeren in de aanleg van 3 padel banen. Alleen aanwezig zijn bij de stemming om 21:00 mag, maar ons advies is om de stukken goed door te lezen en/of om 20:00 bij de toelichting aanwezig te zijn.

Het is belangrijk dat veel leden komen stemmen zodat de stemming een goede weergave wordt van wat jullie vinden. 

 

Toelichting en veel gestelde vragen:

Waarom denkt het bestuur dat aanleggen van padelbanen goed voor de club is?

 

Toekomstbestendige club

De afgelopen 15 jaar neemt het aantal tennissers in Nederland en bij TCM af. Bij TCM zagen we bij de senioren de leeftijdsgroepen 45-65 en vooral 65+ redelijk stabiel blijven. De jeugd en de groep van 20-45 jarigen namen met 64% significant af.

Door veel inzet en initiatieven en geholpen door gesloten sportscholen en teamsporten tijdens corona is het TCM-ledenaantal de laatste 2 jaar weer goed gestegen. Wij zijn echter er niet van overtuigd dat we de komende 10 jaar voldoende leden zullen behouden.

Als we onder de +/- 400 leden komen dan merken we dat te weinig vrijwilligers, spelers van gelijke sterkte en inkomsten krijgen.

Met de combinatie tennis en padel denken we een breder (leeftijd) en groter ledenbestand te kunnen realiseren en daarmee de club gezond en toekomstvast te houden.

Financieel verantwoord
We hebben een positief, neutraal en negatief financieel scenario uitgewerkt. Het meest waarschijnlijk lijkt het dat we de investering in padel banen in ongeveer 11 jaar terug verdienen (break even) of dat we er geld aan over houden. In het negatieve scenario zullen de kosten voor vervangingsinvesteringen voor padelbanen uit de algemene middelen moeten komen. De gehele TCM-exploitatie kan dat volgens ons goed dragen, waarbij er nog steeds ruimte blijft voor andere uitgaven/investeringen. 
De aannames en de details voor deze scenario's zetten we binnenkort op de site en we vragen u die goed te bestuderen.

In de voorspelling van het aantal tennis of padel leden zit altijd onzekerheid. Het risico op kosten voor de club bij een tegenvallend aantal padel leden zullen we moeten afwegen tegen het risico op een vergrijzend en uiteindelijk kleiner worden ledenbestand als we alleen tennisbanen houden.

De financiële doorrekening van de scenario's en de verschillende aannames staan in het document wat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Interesse leden en niet leden

De enquête is door 145 TCM leden ingevuld. 108 leden (75%) geeft aan padel te willen gaan spelen. Daarnaast hebben 91 niet leden uit de regio aangegeven padel bij TCM te willen gaan spelen.

Géén of hooguit 1 tennisbaan inleveren voor 3 padelbanen.
De gemeente moet nog goedkeuring geven, maar het lijkt waarschijnlijk dat we 3 padelbanen naast baan 8 kunnen realiseren en deze of andere tennis banen niet op hoeven te geven.

 

Veel gestelde vragen:

Wat is padel?
Padel zit tussen tennis en squash in.
Het is laagdrempeliger dan tennis. Je speelt altijd dubbel en kan het ook op hoge leeftijd nog spelen.
De 2 filmpjes op de site leggen uit wat padel is.

Geschiedenis van de sport:
Padel is in 1962 in Mexico ontstaan (FIP, 2017a). Wegens ruimtegebrek op zijn erf voor een tennisbaan, bedacht Enrique Corcuera een soortgelijke sport die op een kleiner veld te spelen was. Hij omringde het veld met muren en gebruikte kleinere rackets, wat leidde tot het nieuwe spel padel

Padel is de snelst groeiende sport ter wereld. In Spanje zijn er intussen meer padelspelers dan tennisspelers, maar ook in Nederland blijft de populariteit ervan alleen maar toenemen. Sinds 2015 is er zowat jaarlijks een verdubbeling geconstateerd, zowel wat het aantal spelers als het aantal clubs en banen betreft.

Door de bijzondere spelregels is het balcontact tot drie keer gevarieerder dan bij tennis. Ook hebben de spelers langer balcontact en blijft het spelletje steeds motiveren.

Is padel moeilijk aan te leren?
Je kan op een relatief beperkte tijd een acceptabel niveau bereiken, zonder dat je eerst jarenlang lessen hoeft te volgen. Dit zorgt ervoor dat mensen de sport snel oppikken, ook als ze nooit tennis hebben gespeeld.

Kan ik iemand machtigen of online stemmen?
Onze statuten staan helaas alleen stemmen door persoonlijke aanwezigheid toe.

Verschil met de opblaashal die uiteindelijk verlieslijdend bleek.

Op dit moment zijn er al ruim 500 padelbanen op 200 verschillende locaties. De KNLTB heeft de ervaringen van andere clubs met ons gedeeld, en laten zien hoeveel padel lidmaatschap en losse baanhuur te verwachten is.

Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. De opblaashal is 10 jaar geleden neergezet in een periode van constante tennisleden daling.

Deze 3 factoren geven geen garantie, maar maken het wel waarschijnlijk dat de investering in padel banen goed terug te verdienen is. Daarnaast is het waarschijnlijk dat we nu geld voor een periode van 15 jaar in plaats van 10 jaar (hal) tegen zeer lage rente kunnen lenen. 

Al deze factoren zijn input geweest voor de 3 scenario's die we gemaakt hebben (positief, neutraal en negatief).
Op basis daarvan verwachten we ook bij een flink lager dan verwacht gebruik van de padelbanen dat de kosten door TCM goed te dragen zijn.

 

Wat worden de tennis en padel tarieven?

De kosten voor een lidmaatschap om alleen te tennissen (€190) zullen niet veranderen.

De padel tarieven liggen nog niet vast, maar als indicatie denken we aan een padel-only lidmaatschap met dezelfde prijs als een tennis only lidmaatschap (€190 /jaar voor senioren voor onbeperkt padel spelen). 
We denken aan een padel&tennis combi lidmaatschap voor ongeveer €265 / jaar.

Losse baanhuur met een overdag lager en 's avonds duurder tarief. Gemiddeld zo rond de €20 per uur. Naarmate we meer leden krijgen zal de mogelijkheid (banen/uren) voor losse verhuur verminderd worden, zodat leden voldoende kans om te spelen houden.

Waarom tennisbanen 8-10 niet opknappen in plaats van investeren in padel?

Kort samengevat: de investering in padel verwachten we terug te verdienen en is dan kosten neutraal. Door 8-10 te renoveren krijgen we geen extra inkomsten, dus we gaan hiervoor de komende jaren "sparen".

Opknappen van baan 8-10 kost al snel 100.000 euro. Ondanks dat dit het speelcomfort zal vergroten zullen we er weinig extra leden door krijgen. Omdat we er geen extra inkomsten door krijgen zullen we dit bedrag uit de gewone exploitatie moeten sparen of aflossen.

Het meest waarschijnlijk lijkt het dat we de investering in padel banen in ongeveer 11 jaar terug verdienen (break even) of dat we er geld aan over houden.

Belangrijk argument is ook dat door verbreden van het aanbod met padel we de club meer toekomstbestendig maken en vergroten we de kans op voldoende leden in alle leeftijdsgroepen.

Het bestuur hoopt in de toekomst voldoende financiële draagkracht te hebben om baan 8-10 op te knappen. Als het meezit houden we geld aan padel over en zal dit het opknappen eerder mogelijk maken, maar het is dus geen kwestie van: of padel / of baan 8-10 opknappen.

2021.10.02 Padel business case - scenarios v3.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 653 690

KvK nummer 40624359

Cornelis Dirksz. Laan 346
1141 XS Monnickendam

KVK-nummer

40624359