Commissies

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is er om de jeugd enthousiast te maken en te houden voor het tennis. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we niet alleen aandacht schenken aan recreatief tennis maar ons ook meer gaan bezig houden met prestatief tennis. Dit doen we in samenwerking met de trainer Tom Jepkes. Hij heeft een opzet gemaakt van een jeugdbeleidsplan om meer aandacht te schenken aan prestatief tennis. Hoe bereiken wij al deze doelstellingen:

  • We organiseren de competities.
  • We organiseren de clubkampioenschappen los van de   Seniorencommissie.
  • We organiseren het PaDoMaZotoernooi
  • We organiseren uitwisselingstoernooien
  • We organiseren het jeugdfeest tijdens de clubkampioenschappen
  • Om goed op de hoogte te blijven van alles gaan we naar de vergaderingen die georganiseerd worden door de KNLTB

Al met al is de jeugdcommissie een enthousiaste commissie.

Commissieleden: Ary Huizer, Saskia Huizer, Hennie Raterman, Marieke Raterman
Contact: [email protected]


Commissie Clubkampioenschap

Doelstelling: jaarlijks organiseren van de Clubkampioenschap in het najaar en het Snerttoernooi en Openingstoernooi.

Commissieleden: Peter Hobbelink, Karin Verhoeven, Elena Basilico,  Annemiek Rozenga
Contact: [email protected]


Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor werving van sponsoren
en het onderhouden van contacten daarmee.

Commissieleden: Peter Rijkenberg, Dick Meijer
Contact: [email protected]


Accommodatiecommissie

Commissieleden: Judith Bloem,Fred Lingeman, Paul Kortenhage, Robin de Kroon, Nico Mul


Competitie commissie
Leidt de competitiedeelname en -organisatie en fungeert als belangrijke schakel tussen de vereniging en de KNLTB.
Meldt de competitieteams aan en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten.
 

Commissieleden: Jaap Waterlander en Eddy de Groot
Contact: [email protected]


Evenementen commissie
Organisatie van het Mannentoernooi

Commissieleden: Marcel Pereboom, Nancy Veerman, Janneke Koster
Contact: [email protected]


Gouwzeecommissie
 
Organisatie van het jaarlijkse open Gouwzeetoernooi

Commissieleden: Abel Bosman, Jip van Ooij, Dennis Hulst, Loek van Amerongen, José Verheijden,
Yvonne Flink 
Contact: [email protected]


Kantinecommissie
Commissieleden: Bert van Yperen, Marga Koller
Contact: [email protected]


Kantinediensten commissie

Commissieleden: Marieke de Vlieger, Hans Bandell
Contact: [email protected]


Buddycommissie
Nieuwe leden begeleiden en laten kennismaken met andere spelers en mogelijkheden om mee te doen aan wedstrijden, competities, of onderlinge gezelligheidstoernooien.

Commissieleden: Patty de Jong, Jordi Vermeulen
Contact: [email protected]


Ledenadministratie

Anne en Menno Hoekstra
Contact: [email protected]


Vrienden van TCM commissie
Werven van TCM-leden/vrienden die een extra financiële bijdrage leveren voor het bekostigen van aanvullende projecten ten gunste van de vereniging.
Commissieleden: Pauline de Jong, Caroline Rijkenberg, Theo Hoogland


Kascommissie 
Marieke de Vlieger, Ruud Klein


Communicatie, Website, Facebook en Nieuwsbrieven

Peter Hobbelink en Ary Huizer
[email protected]  of [email protected] 


Webmaster:
Peter Hobbelink Contact: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 653 690

KvK nummer 40624359

Cornelis Dirksz. Laan 346
1141 XS Monnickendam

KVK-nummer

40624359