Bestuur

De vereniging kent statuten. Conform deze statuten wordt de vereniging geleid door een bestuur. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB), voorzitter, secretaris en penningmeester, dat samen met de commissievertegenwoordigers (gedelegeerden) het algemeen bestuur vormt.
 
Het bestuur wil op een betrokken en duidelijke manier besturen, vanuit de in de inleiding beschreven uitgangspunten. De lijnen moeten samenkomen bij het bestuur.
 
De commissies en medewerkers hebben een grote mate van autonomie. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur. Beslissingsbevoegdheid ligt bij het DB, deze bevoegdheid kan door het DB gedelegeerd worden aan commissies of medewerkers.
Het bestuur legt, conform de statuten, verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.
 
 
Verdeling nieuwe dagelijks bestuur:
Het is de bedoeling dat we als dagelijks bestuur gezamenlijk besluiten nemen en samen diverse lopende en nieuwe zaken oppakken.
 
Om het werk overzichtelijk te maken hebben we de diverse taken en commissies onderverdeeld en staat hieronder wie binnen het dagelijks bestuur in eerste instantie voor welk onderdeel of commissie contactpersoon/-personen is/zijn.
 
Voorzitter:  Wouter Tillemans
 
Secretaris:  vacant
Voorzitter en secretaris zijn samen verantwoordelijk voor: algemene zaken, tennisschool, personeel (groundsmen, schoonmaker). Eerste contactpersoon voor de volgende commissies: evenementencommissie / Gouwzeecommissie / bardienstcommissie / website / ledenadministratie
Verder: clubkampioenschappen en winterkoppel
 
Penningmeester: Sander van de Luur
Eerste contactpersoon voor de volgende commissies: kantinecommissie / sponsorcommissie 
En verder: contracten diverse toeleveranciers; vrienden van TCM
 
Lid dagelijks bestuur: Judith Bloem
Speerpunten: Coördinatie onderhoud Eerste contactpersoon voor de volgende commissies: Accommodatiecommissie
 
Lid dagelijks bestuur: Ary Huizer
Speerpunten: Jeugd, Social Media en evenementen.
 
Ledenadministratie : Anne en Menno Hoekstra
2023 Huishoudelijk Reglement TCM.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 653 690

KvK nummer 40624359

Cornelis Dirksz. Laan 346
1141 XS Monnickendam

KVK-nummer

40624359