Bestuur

De vereniging kent statuten. Conform deze statuten wordt de vereniging geleid door een bestuur. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB), voorzitter, secretaris en penningmeester, dat samen met de commissievertegenwoordigers (gedelegeerden) het algemeen bestuur vormt.
 
Het bestuur wil op een betrokken en duidelijke manier besturen, vanuit de in de inleiding beschreven uitgangspunten. De lijnen moeten samenkomen bij het bestuur.
 
De commissies en medewerkers hebben een grote mate van autonomie. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur. Beslissingsbevoegdheid ligt bij het DB, deze bevoegdheid kan door het DB gedelegeerd worden aan commissies of medewerkers.
Het bestuur legt, conform de statuten, verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.
 
 

vacant Voorzitter    
Margit van Zon Secretaris 0031 20 403 30 77 e-mail
Sander Aarden Penningmeester    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0299 653 690

Address

Cornelis Dirksz. Laan 346
1141 XS Monnickendam