Algemene voorwaarden TCM

Algemene informatie lidmaatschap TC Monnickendam

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar met stilzwijgende verlenging tenzij schriftelijk of per email wordt opgezegd voor 30 december van een lopend verenigingsjaar. Opzeggingen die na die tijd binnenkomen kunnen niet worden verwerkt.. De volle contributie dient dan nog worden te betaald. Dit omdat de KNLTB een kalenderjaar als speeljaar hanteert.

Een speeljaar bij TC Monnickendam duurt van 1 april t/m 31 maart het jaar daarop.

Contributie 2018/2019:
€95,- Junioren t/m 17 jaar voor een heel speeljaar
€130,- Jong Senioren vanaf 18n jaar t/m het jaar dat zij 23 jaar worden. €180,- Senioren vanaf de leeftijd van 24 jaar.
€45,- Geblesseerde leden.
€45,- Leden die alleen competitie spelen.

De contributie wordt jaarlijks via KNLTB COLLECT, dit is ons online betalingsplatform, geïnd. Deze factuur ontvangt u via email en kan online worden betaalt via IDEAL of eenmalige incasso. Een gezin, dit zijn personen die op een adres wonen, hoeven maximaal maar voor vier personen te betalen, indien meer hoeft de contributie voor het jongste gezinslid niet te worden betaalt.

Voor alle leden, vanaf het jaar dat zij 18 jaar worden t/m het jaar dat zij 69 jaar worden geldt dat zij jaarlijks drie bardiensten of andere werkzaamheden voor de club dienen te doen. Voor leden van 70 t/m 74 zijn dit twee diensten. Voor het niet nakomen van gemaakte afspraken wordt een boete gegeven van €50,-. Dit omdat het anders niet mogelijk is om de kantine open te houden.
Indien men geen bardiensten kan of wil doen bestaat de mogelijkheid om deze voor een bedrag van €100,- af te kopen.

Afspraken voor bardiensten en/of andere werkzaamheden dienen voor aanvang van het nieuwe seizoen te worden gemaakt. Het KNLTB pasje wordt pas verstrekt als aan alle verplichtingen zijn voldaan.
Een ieder die tennislessen wil volgen op onze buitenbanen dienen lid te zijn van de vereniging.
De enige uitzondering hierop zijn kinderen t/m 7 jaar. Zij kunnen maximaal 1 jaar tennisles krijgen zonder lid te worden. Kinderen onder de 8 jaar die mee willen spelen met de kidstour en daarvoor een bondspasje nodig hebben betalen €45,- voor dat speeljaar.

Nieuwe leden die in de loop van het jaar instromen krijgen uiteraard korting op hun contributie. Zij betalen een pro-rata gedeelte van de jaarlijkse contributie. Het aantal bardiensten wordt ook aangepast vanaf het moment dat zij lid worden.

Ledenadministratie TC Monnickendam 25 febr 2018

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0299 653 690

Address

Cornelis Dirksz. Laan 346
1141 XS Monnickendam